CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA

CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA

CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA

CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA

CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA
CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ - MIA
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV MIA
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MIA là công ty chuyên thi công các công trình dân dụng và công nghiệp . Với phong cách làm việc chuyên nghiệp , công ty xây dựng MIA đã cho ra đời nhiều tác phẩm công trình mang tính thực tế , hữu dụng , thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế cao . Hiện nay công ty đang ngày càng phát huy năng lực của mình để đi lên đạt nhiều thạnh tưu hơn nữa . Nhờ vào việc chú trọng đến từng chi tiết và kế hoạch cụ thể , công ty xây dựng MIA sáng tạo ra các giải pháp thi công độc đáo phản ảnh đặc trưng riêng cho từng khách hàng . Đội ngũ thi công...

CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

1. Chính sách tiền lương:

Năng lực công tác của từng nhân viên tại Công ty được đánh giá thường xuyên, trên cơ sở đó Công ty xây dựng chế độ tiền lương, thưởng phù hợp với công sức lao động của từng cá nhân. Đó là cơ hội để CB-CNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một điểm nổi bật liên quan đến chính sách tiền lương của Công ty là xây dựng chính sách tiền lương mở.

Ngoài mức lương cố định cho từng nhân viên thì hàng tháng Ban lãnh đạo Công ty căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân để thưởng thêm từ 5 đến 10% mức lương của nhân viên. Ngoài chế độ lương là các kỳ khen thưởng hàng năm, vào các dịp lễ, tết Công ty đều có chính sách khen thưởng cho nhân viên. Ngoài các chế độ về tiền lương, thưởng Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần cho CB-CNV, thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch, văn hóa thể thao nội bộ cho CB-CNV.

2. Chính sách đãi ngộ

“Con người là chìa khóa của thành công” – Tài sản lớn nhất của MIA là nguồn nhân lực. Do vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

Điều kiện làm việc: Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong thời gian làm việc thông qua môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Trong giai đoạn hiện nay lực lượng lao động có trình độ, chuyên môn và tay nghề cao đang thiếu so với nhu cầu của thị trường lao động, việc cạnh tranh không chỉ giữa các Công ty trong nước mà còn cả các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, với chính sách của Công ty là đa dạng hóa hình thức đãi ngộ, mở rộng các đối tượng đãi ngộ có thể đảm bảo duy trì và thu hút những nhân tài về làm việc cho Công ty. 

Bài viết liên quan